MORA-Terapi'de yapılan işlemi birkaç guruba ayırmak gerekir:

1) MORA-Terapi ağrı bölgesinden yayılan elektromanyetik ışınımların filtrelenip tekrardan vücuda geri verilmesiyle yapılır. Bunun için ağrı bölgesi üzerindeki frekansları toplayacak bir elektrot ya da daha doğru bir ifade olarak bir anten kullanılır.

Uygulamanın ilk kısmı kişinin oturduğu yerde yapılır. Kişi el ve ayaklarından cihaza temas ettirilirken, bir başka elektrot/anten de ağrı bölgesi üzerinde gezdirilir. Bu sırada ağrı bölgesinden alınan frekanslar filtrelenerek değiştirilmiş elektromanyetik bilgi, kişinin el ve ayaklarından sisteme geri verilir. Kişi ağrıda azalmayı genellikle o anda hisseder.

2) MORA-Color uygulamalarında hem klasik biorezonans frekans filtrelemesi, hem de renk frekansları kullanılarak yapılır. MORA-Color yeni bir teknolojidir ve bir yıl gibi kısa bir zaman içinde biorezonansla ağrı tedavilerinde vazgeçilmez hale gelmiştir.

Her rengin tercih edildiği durumlar farklıdır; ancak iyi bir örnek olması açısından çoğu kronik durumda tercih edilen renk genellikle mavidir, akut problemlerde ise kırmızı renk tercih edilir.

Ağrı programında bir seans ortalama 30 dakika sürer. Seansın sonunda kişinin ağrısında 30 dakika öncesine göre belirgin iyileşme olması beklenen durumdur.

Ağrı probleminde ya da diğer kronik problemlerde MORA-Terapi'nin kaç seans uygulanması gerekeceği kişiye, duruma ya da problemin enerjetik sebebinin ne olduğuna bağlıdır. Önerilen seans sayısı ile ilgili bir genelleme yapmak zorunda kalırsak MORA-Terapi ile yaratılacak dengeleme akut ağrı durumunda bir ya da birkaç seans, kronik ağrıda ise minimum 6-8 seans olmalıdır. MORA-Terapi, hastalığın niteliğine bağlı olarak daha uzun sürelerle de kullanılabilir.

Vücudumuzda belli ya da belirsiz ortaya çıkabilecek tüm ağrıların tedavisi için önerilebilir.

Ağrının Tipi Mora Terapi için önemli değildir.

Tedavi etkinliğinde kişinin MORA-Terapi’ye yatkınlığı ağrının tipinden daha da önemlidir. Ağrının tipinden bağımsız olarak, Mora Terapi uygulamaları bazı kişilerde çok daha etkili olmaktadır. Bu da kişinin Mora Terapi ’ye yatkınlığı ile ilgilidir.

Kas İskelet Sitemi Ağrıları... MORA-Terapi, bazı ağrı tiplerinde özellikle önerilir. Kas iskelet sistemi ağrıları en çok kullanılan ağrı grubudur. Travmalar ya da akut/kronik omurga problemleri, bel/boyun ağrıları ya da diğer kas iskelet sistemi ağrılarında ve benzer problemlerde kullanılabilir. Akut bel ağrısında da kullanılmalıdır.

Sebepsiz Vücut Ağrıları... Klasik hekimlik yaklaşımlarıyla net bir sebep bulunamayan ya da bir yorum yapılamayan ve standart tedavilerle geçirilemeyen birçok vücut ağrısında MORA-Terapi kullanılabilir. Yaşlılık ağrıları da bu gruptadır. Yaşlılıkta MORA-Terapi, ağrı dışında kişinin hayat kalitesinde birçok yönden iyileşme yaratabilir.

Ameliyat Ağrıları... Geçirilmiş ameliyatlardan kalan ağrılarda da MORA-Terapi kullanılabilir. Tamamlayıcı tıp bakış açısından ameliyatlar enerji meridyenleri üzerinde blokajlara ve farklı sağlık problemlerine yol açabilirler ve ameliyat izleri üzerinde yapılacak biorezonans uygulaması birbiriyle bağlantısız gibi duran birçok problemde iyileşme yaratabilir.

Diğer Ağrılar… MORA etkinliğini açıklayabilmek adına; taş düşürme sırasında olan şiddetli ağrıda da, dismenore (ağrılı âdetler) durumunda da MORA-Terapi'nin şikayeti azaltması beklenir. Akut ağrılarda ilk uygulamayla birlikte dramatik bir düzelme olabilir, kronik ağrılarda ise ağrının seanslar içinde yavaş yavaş azalması beklenir.

MORA-Terapi doktorlar tarafından ya da doktor kontrolünde kullanılmaktadır. MORA-Terapi ile ilgili şimdiye kadar yapılmış çalışmalarda hiçbir ciddi yan etki raporlanmamıştır. Ancak ardı ardına yapılacak uygulamalarda uygulamaların sertliğinin ve sinyalin şiddetinin bünyeniz için ayarlanmasının gerekebileceği de unutulmamalıdır. Uygulamaların hangi dozda yapılacağı doktorun tecrübesine ve tercihine bağlıdır.

İlk Reaksiyon... Özellikle ilk uygulamanın akşamında ağrıda kısa süreli bir artma da olabilir. Bu durum ilk reaksiyon olarak bilinir ve aslında vücudun uygulamayı kabul ettiğini ve değişimin başladığını gösterir.

Genel anlamda MORA-Terapi tekniği sadece problem varlığında çalışabilir. Mekanizma anormal olanı dengelemek üzerine kuruludur; ancak normal bir durum anormal hale getirilememektedir. Bu bahsedilen özellik tüm MORA-Terapi uygulamaları için geçerlidir.

Mora cihazlarıyla yapılan Mora Terapi, vücudun herhangi bir yerinde hissedilen nedeni belli ya da belirsiz ağrılarınızın giderilmesi için kullanılan etkili bir yöntemdir.

Mora Cihazlarıyla yapılan terapiler ile artık sende ağrılarından kurtulabilirsin.

Tamamlayıcı tıpta vücudumuzda, meridyenler üzerinde akan ya da çakralar üzerinde girdaplar yapan enerji ağı sağlığımızla ve yaşamımızla birebir ilişkilidir. Enerji akışındaki herhangi bir fiziksel ya da duygusal blokaj kendisini hastalık olarak gösterir. Enerji blokajının en bilinen şekli ağrıdır ve enerji akışındaki blokajlar karşımıza ilk önce AĞRI olarak çıkar. MORA-Terapi, bağımlılıklarda ve başka birçok sağlık probleminde kullanılabilmesine karşın en iyi sonuçlar ağrı tedavilerinde alınmaktadır.

MORA-Terapi Bir Fizik Tedavi Yöntemi değildir. MORA-Terapi'de ağrının giderilmesi amacıyla ısı/infrared/ses dalgası ya da elektriksel uyarı kullanılmaz. Dışarıdan bir elektriksel uyaran verilmez; vücudun yaydığı zayıf elektromanyetik frekanslar ters çevrilerek vücuda iade edilir. Kullanılan şey, vücudun kendi elektriğidir.

MORA-Terapi'de amaç, ağrı bölgesindeki enerjetik blokajı çözmektir. Bu amaçla ağrıyan yer üzerinden alınan frekanslar ters çevrilir ve vücuda iade edilir. Bu işlemle ağrının yok olmasını sadece semptomun ortadan kalkması olarak algılamamak gerekir. Yapılan işlem vücudun enerji dengesi açısından çok önemlidir. Özellikle kronik problemlerde kullanılmaktadır.

Yöntem akut problemlerde iyileşmeyi hızlandırmak ve ağrıyı azaltmak için kullanılabilir; ama MORA-Terapi'nin en değerli tarafı kronik vücut ağrıları çekenlerde değerli bir tedavi alternatifi olmasıdır.

Ağrı problemi ile başvuran bir kişide de tüm MORA-Terapi uygulamalarında olduğu gibi ilk önce detaylı bir görüşme, muayene ve değerlendirme yapılmalıdır. Ağrının altta yatan probleme dikkat çeken bir semptom olduğunu akılda tutmak gerekir. Ağrının sebebi olabilecek enerjetik ve fiziksel sebep anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Tamamlayıcı tıp açısından ağrı, o bölgedeki enerji blokajının göstergesidir ve MORA-Terapi etkinliği de o bölgedeki enerji akışının normalleştirilmesi üzerine kuruludur. Yapılacak ilk değerlendirmede klasik hekimlik pratiği ile birlikte bu bakış açısı da kullanılır.

YUKARI